Colored

colored

W podstawówce miałam bardzo dobrą nauczycielkę od plastyki. Uczyła nas żeby nie zostawiać białego pola na kartce: – Wszystko musi być zamalowane! – powtarzała. Mówiła nam też co lekcję, że wszyscy jesteśmy artystami i gdyby każdemu wszczepiano od dziecka miłość … Continue reading

Cape

smile

Czasami warto najpierw przeczytać w samotności książkę dla dzieci, niż mieć czytelniczą premierę razem z dziećmi. Nieświadoma czyhających pułapek w nowym zbiorze opowieści Janosha czytam na głos: